Home » Zingen volgens de Lichtenberger methode

Zingen volgens de Lichtenberger methode

 Wat is precies zingen en spreken volgens de Lichtenberger Methode?
Dat is een methode voor de ontwikkeling van de stemklank, die eigenlijk omgekeerd werkt ten opzichte van de gebruikelijke zangpedagogiek.
De meeste methodes benaderen het zingen vanuit een motorische invalshoek: het uitvoeren van praktische opdrachten om een bepaald klinkend resultaat te verkrijgen. Denk aan: controle over de ademhaling, buik aanspannen, gezichtsexpressie, articulatie. De Lichtenberger Methode werkt met sensorische stimulatie, waarbij de zintuigelijke waarneming centraal staat. Door het ervaren van de stemklank laat je de klank zichzelf ontwikkelen.
In 1982 is door Gisela Romert en haar man Prof. Dr. Ing. Walter Romert het Lichtenberger Institut opgericht, na ruim 10 jaar wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht vanuit diverse universiteiten o.a. te Darmstadt en in Zwitserland, over de vraag hoe spierspanning werkt in het voordeel van de zanger of instrumentalist. De volgende 20 jaar onderzoek tesamen met ingenieurs, natuurkundigen, artsen, muziekpedagogen, zangers en lichaamstherapeuten hebben ze de Lichtenberger methode verder ontwikkeld.
Doel was om zo makkelijk en effectief mogelijk klank te produceren. Er is ontdekt dat bij spreken en zingen veel meer fysiek materiaal in trilling wordt gebracht dan tot dan werd aangenomen en niet alleen in het strottenhoofd. Elke vorm van druk, doel, sturing en actief handelen zich vertaalt in spierspanning in het lichaam. Dit brengt een totaal andere manier van werken met zich mee, een totaal andere pedagogiek.
Door het stellen van vragen en het geven van sensorische stimulaties ontstaat er een proces: een waarneming en waardoor de klank zichzelf kan gaan ontwikkelen: het is een soort dialoog tussen een persoon en zijn of haar klank.
Via de klank heb je invloed op je lichamelijk welbevinden: het bevordert de doorstroming via de diverse diafragma’s (dit zijn plekken in je lijf waar de energie vaak door stress of andere oorzaken blokkeert) in het lichaam, wat de gezondheid ten goede komt. Deze doorstroming heft de blokkades die er zijn op.


Niet alleen de stem is hier onderhevig aan de weldaad die deze methode verschaft, maar het gehele lijf alsook de mentale gezondheid wordt hierdoor positief beïnvloed. Stemknobbels worden er mee opgelost, tenzij er natuurlijk echt iets aan de hand is: organisch, medisch of fysiologisch.

 

Lichtenbergmethode (voor kinderen):
In deze methode heeft ieder kind zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau en – tempo, waardoor ontwikkeling moeilijk meetbaar is. Het meest basale van deze methode is: dat ieder niveau van een kind de juiste is voor dit kind. Dit brengt een oké gevoel voor het kind met zich mee, vanuit dit oké bevinden kan pas ontwikkeling plaats gaan vinden. De werkingssfeer van deze methode is hoofdzakelijk lichamelijk. Niet alleen de stem is hier onderhevig aan de weldaad die deze methode aan wezens via de klank verschaft, maar het gehele lijf alsook de mentale gezondheid van de kinderen wordt hier positief beïnvloed. Het betreft oefeningen met de kinderen, die in het geheugen van hun lichaam worden opgenomen en zodoende spelenderwijs bij de kinderen hun effect gaan hebben. De methode noemt dat fenomeen “het antisepatorisches dasein”.
Op een speelse wijze, via spel en spelelementen, kan via deze methode bij de kinderen bereikt worden, dat ze zich bewust worden van hun lichaam en het unieke ervan. Uiteindelijk brengt het de kinderen een innerlijk bewustwording van hun unieke zijn, wat hun meer zelfvertrouwen zal schenken en hun zang iets vanzelfsprekends zal maken.